Udgivet den Skriv en kommentar

Liste over forfatterskoler i Danmark 2018

For 10 år siden (i 2008) var den mest toneangivende skriveskole i Danmark Forfatterskolen i København. Hvis du ønskede at gå på en forfatteruddannelse, handlede det om komme ind på Forfatterskolen.
Siden er der kommet et boom at skriveskoler og forfatteruddannelser i hele landet. Tidligere elever på Forfatterskolen i København grundlægger deres egne skoler, hvor de tilbyder undervisning og tekstlæsninger på virkelig højt niveau.

Sværere og sværere at blive optaget på Forfatterskolen

Når der opstår så mange forfatterskoler og forfatteruddannelser med så kompetente undervisere over hele landet, bliver feltet af stærke ansøgere til Forfatterskolen større og større. I 2017 udtalte rektoren på Forfatterskolen, Jeppe Brixvold:
Det er vores opfattelse, at kvaliteten generelt er blevet højere i den bedste halvdel af ansøgerne, og vi havde allerede problemer med at vælge fra, da vi i anden runde sad med 52 ansøgere tilbage. Muligvis er det de mange skrivekurser rundt om i landet, der nu gør deres virkning, vi får mange ansøgninger derfra.

Uddannelser i sig selv

Man kan se de nye forfatterskoler og forfatteruddannelser som en måde at forbedre sine chancer til at blive optaget på Forfatterskolen i København på, men man kan også se dem som egentlige uddannelser i sig selv som gør dig til en bedre læser og bedre forfatter. Ved at gå på en af de nye skriveskoler, kan du udvikle dit talent i sådan en grad, at du kan springe Forfatterskolen over og direkte blive udgivet på forlag. Forlagene søger stærke manuskripter, så hvis du kan blive dygtigere ved at gå på en af de nye forfatterskoler, kan du sagtens få forfatterdrømmen til at gå i opfyldelse ved fx at gå på Talentskolen i Næstved.

Særligt tilrettelagt studerende og folk med arbejde

De fleste skriveskoler er også særligt tilrettelagt studerende og folk med arbejde. Af de mest centrale skoler, findes der Den Jyske Forfatterskole i Aarhus, Den Fynske Forfatterskole i Odense, Forlaget Gladiators 1-årsskole og Kaskelots etårige skole, begge i København, samt den spændende Talentskolen i Næstved, hvor undervisningen foregår digitalt, så man kan følge undervisningen alle steder i landet.

Da der er langt færre ansøgere, er det også nemmere at komme ind.

Liste over forfatterskoler i Danmark

I nedenstående liste har jeg samlet de skoler, der er vokset frem de seneste år. Underviserne er virkelig kompetente, og man kan følge undervisningen sideløbende med arbejde, universitetsstudie eller noget andet.

2 år, Forfatterskolen i København

35:000 kr,. Gladiators forfatterskole: 1-årsskolen

Undervisningen forløber over et år, hvor det er meningen, at du laver et færdigt eller i det mindste tilnærmelsesvis færdigt manuskript. Undervisningen består af holdundervisning, seminarer og individuel vejledning. Skoleåret afsluttes med udgivelse af en elevantologi og med et oplæsningsarrangement.

Skolen er for elever, som for det første har talent for at skrive, det vil sige, at de er udstyret med en særlig evne til at genkende form, og som allerede har skrevet en del og derfor i høj grad er selvkørende.

30.000 kr. KBH: Kaskelots Den 1-årige forfatterskole

På Den etårige forfatterskole bliver der undervist i alt, der har med litteratur at gøre. Udgangspunktet er altid den enkelte elevs tekst i den form, den nu engang har. Idéen til Den etårige forfatterskole udsprang af ønsket om at lave en forfatterskole, der kunne fungere som et værksted for at tilvejebringe værker, i stedet for som oftest er tilfældet at arbejde med kortere tekster, der ikke når mere end et par siders længde og for det meste strander i undervisningslokaler og hos den enkelte.

Undervisningen finder sted hen over otte sessioner, hvor elevernes tekster i løbet af tre-fire dage bliver gennemgået, fra morgen til aften.

Den Étårige Forfatterskole blev stiftet af Hans Otto Jørgensen på Vestjyllands Højskole i 2013 og har i perioden 2014-2018 været tilknyttet forlaget Gladiator.

5400. kr. for 1 år, Talentskolens 2-årige forfatterlinje

Forløbet er åbent for skrivende i hele landet. Undervisningen foregår via Skype. Ugentlig har du en times individuel mentorsamtale og tekstlæsning med Forfatterlinjens faste underviser, som selv er forfatter og trækker på erfaringer med skriveundervisning fra Forfatterskolen i København og fra Testrup Højskoles Skrivelinje.

Du kan altså gå i skole, gymnasiet, være på en videregående uddannelse, arbejde eller være ude at rejse. Geografien er som sådan ingen begrænsning. Du skal bare være på nettet og have en ordentlig netforbindelse der, hvor du er.

Skypeundervisningen tager udgangspunkt i dine tekster, i din skrift. Du vil blive læst grundigt uge for uge på en aftalt fast tid, og du skal være indstillet på at diskutere og lade dig provokere af kritikken. Kritikken kan være meddigtende, idéudviklende, og den kan rydde op og trække fra i dine tekster, ligesom den forhåbentlig kan flytte din skrift og løfte dine litterære ambitioner.

Du vil få anbefalinger af litteratur, du bør læse, og kunst, du bør opleve. Det forventes, at du allerede har et mellemværende med litteratur.

Et år på Talentskolens Forfatterlinje er 30 undervisningsgange, 24 individuelle skypesamtaler og seks weekender, hvor hele linjen samles i Næstved, og hvor der vil være aktuelle og inspirerende forfattere med som gæsteundervisere. Forfattere, som har undervist allerede, er Theis Ørntoft, Stine Pilgaard, Kristian Bang Foss, Hanne Højgaard Viemose, Caspar Eric, Christian Dorph, Anders Abildgaard, Amalie Laulund Trudsø, René Jean Jensen og Majse Aymo-Boot.

Der vil være enkelte arrangementer fælles for hele Talentskolen, fx en introtur og en årsafsluttende festival. En uge midt i januar deltager Forfatterlinjen i et litterært seminar på Testrup Højskole, og et par gange om året læser linjen op i Næstved. En gang årligt medvirker vi i et kunstnerisk samarbejde med en af Talentskolens øvrige linjer.

København:

Udenfor København:

Højskoler:

Det kan også være rigtig spændende at gå på skrivelinjen på et højskoleophold. Nedenstående højskoler har forfatterskoler af særlig høj kvalitet:

Desuden findes der gode aftenskolekurser i skrivekunst hos FOF & AOF

NB: Jeg vil meget gerne gøre listen så komplet som muligt. Så kommenter gerne på opslaget eller send en mail på digterendegroot@gmail.com, hvis du kommer i tanke om nogle, jeg ikke har skrevet ind. Skriv også gerne pris og længde på kurset.

Skriv et svar